Paveldimas kasos vėžys

JAV kasmet yra nustatoma maždaug 43 tūkst. naujų kasos vėžio atvejų.  Lietuvoje šia liga kasmet suserga beveik 500 žmonių. Dalis jų – tai paveldėto kasos vėžio atvejai, kuriuos sukelia genų mutacijos, perduodamos iš kartos į kartą. Kasos vėžys gali išsivystyti įvairių paveldimų vėžio sindromų atveju, todėl svarbu surinkti pilną šeimos istoriją ir įvertinti, kuris sindromas labiausiai tikėtinas. Pastebima, jog šeimoje vyraujant kasos vėžiui, dažniausios žinomos jo priežastys yra PALB2 ir BRCA2 genų mutacijos.

Paveldimo kasos vėžio tyrimas

Galimybė atlikti paveldimus kasos vėžio tyrimus turėtų būti svarstoma tuo atveju, jei:

  • pacientas serga ar sirgo kasos vėžiu ir turi bent vieną artimą giminaitį*, kuriam nustatytas kasos vėžys;
  • asmuo turi du ar daugiau artimų giminaičių, kuriems pasireiškė kasos vėžys;
  • paciento asmeninėje arba šeimos istorijoje užfiksuotas kasos ir odos vėžys (melanoma);
  • asmuo yra žydų aškenazių kilmės ir yra diagnozuotas kasos vėžys jam arba jo pirmos eilės giminaičiui*;
  • asmens šeimoje yra individų, kuriems jau anksčiau buvo nustatyta PALB2 arba BRCA2 mutacija.

*Artimas reiškia pirmos arba antros eilės giminaitį. Pirmos eilės giminaičiai – tai tėvai, broliai ir seserys, vaikai, o antros eilės giminaičiai – seneliai, tetos/dėdės dukterėčios/sūnėnai.

Vertinimo kriterijai grindžiami moksline literatūra ir ekspertų nuomone. Literatūros sąrašo ieškokite tinklapyje www.myriadpro.com

Norėdamas įsitikinti, ar yra tinkamas tyrimų kandidatas, asmuo gali atlikti Paveldimo vėžio testą. Šis testas gali pateikti informaciją, kuria remdamasis pacientas galės aptarti vėžio riziką su savo sveikatos priežiūros specialistu ir paprašyti tolimesnio sveikatos įvertinimo. Asmeniui, kuris iš anksto žino atitinkąs bet kurį aukščiau nurodytų kriterijų ar atlikęs testą pastebi, kad jo asmeninė ar šeimos istorija atitinka šiuos kriterijus, yra rekomenduotina atlikti paveldimo vėžio tyrimus.


panexia-logo-50px

Apie PANEXIA®

PANEXIA® tyrimas leidžia įvertinti asmens riziką susirgti paveldimu kasos vėžiu. PANEXIA® pacientams ir jų šeimoms pateikia įžvalgas apie ateityje tikėtiną paveldimo vėžio riziką. PANEXIA® analizuoja PALB2 ir BRCA2 – du genus, dažniausiai mutuojančius šeimose, kurioms yra būdingas paveldimas kasos vėžys.

PANEXIA® rezultatai

Gavus teigiamus tyrimo rezultatus, pacientas ir jo sveikatos priežiūros specialistas gali imtis atitinkamų priemonių, kurios gali padėti atitolinti ar visai išvengti vėžio išsivystymo arba aptikti vėžį akstyvose stadijose, kai jis lengviau pagydomas. PANEXIA® tyrimo rezultatai suteikia galimybę:

  • Pasitelkti planinius sveikatos patikrinimus ir priežiūrą, specialiai skirtą asmenims su BRCA2 arba PALB2 geno mutacija – užtikrinančią maksimalią paciento priežiūrą ir padidinančią klinikinį gydymo efektyvumą;
  • Užtikrinti, kad pacientai geriau laikytųsi specialių patikros metu pateiktų rekomendacijų ir prevencinių priemonių;
  • Ženkliai pagerinti galutinius rezultatus ir sumažinti gydymo išlaidas taikant vėžio prevenciją, ankstyvą diagnozę ir gydymą;
  • Konsultuoti pacientus ir jų šeimos narius apie pagrindines vėžio priežastis jų šeimoje;
  • Išvengti bereikalingo šeimos narių, kuriems atlikus tyrimus nenustatyta šeimoje žinoma mutacija, gydymo.

Daugiau informacijos (anglų k.):

logo Myriad

Specialistams (anglų k.):

myriad pro logo-v2

Darbo valandos

Mūsų pagalbos linija
veikia 8 valandas per parą

Pirm. - Penkt.: 9:00 - 17:00
Savaitgalis: Nedirbame

Pagalba gyvai

map
Vilnius: +370 5 2752600
Kaunas: +370 37 788503 
infodnr